DESIGNED BY JOOMLA2YOU

 

Nie sú kachle ako kachle

 

 


 

Prísun nových informácií našou verejnosťou na poli kachľového umenia a kachľových technológií sa rovnal v našej republike asi do roku 1995 takmer nule. Radi by sme túto skutočnosť trochu napravili a to i preto, aby sme vám ukázali, že čo se techniky, designu a poradenstva v tomto oboru týka, ste u nás na správnej adrese.

 

 

 Nie sú a nebudú

Pokúsime se načrtnúť základné typy krbových kachieľ

vrátane ich kombinovaní pri vykurovaní bytových priestorov inými nezávislými

energetickými zdrojmi. Je zrejmé,že nie sú kachle ako kachle a 

že krbové kachle ponúkajú mnoho individuálnych riešení

- od dekoratívneho prídavného vykurovania, cez integrovanú súčasť centrálneho

kúrenia až po vykurovací systém pre celý dom.


Kkrbové kachle sú naviac jediným vykurovacím systémom, ktorý je možno prispôsobiť osobným požiadavkom čo sa týka ich funkcie, dimenzovania a designu. Jednotlivé systémy sa odlišujú v aplikovanej technike a účinnosti, a vyjadrujú tak najrôznejšie filozofie vykurovania. Preto je obzvlášť dôležité si o týchto rôznych možnostiach vytvoriť určitú predstavu, pretože technický vývoj ide i vo vykurovacej technike neustále dopredu. Najnovšie kachľové klasické ale i teplovzdušné vložky so špeciálnym vedením spaľovaného vzduchu, zón zbytkového spaľovania, katalyzátorov a elektronicky riadeného spaľovania urobili zo súčasných krbových kachieľ zodpovedné technicko-ekologické vykurovacie zariadenia.

Že to nie je možné len s pomocou niekoľkých šamotových tehál a jednoduché liatinové alebo oceľové vložky, je myslím každému jasné. Práve tak, že tieto nové technológie je možné požadovat iba od školených odborníkov a kompetentných firiem.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účel vykurovacieho telesa
Prvá vec, ktorú by si mal spotrebiteľ pri základnom rozhovore s krbárom ujasniť, je požadovaná funkcia resp. účel navrhovaného telesa:

a) akumulačné - pomalý nábeh, sálavé teplo,

b) teplovzdušné - rýchle teplo, ale s konvekciou. Vašu odbornosť posilní i následujúce členenie kachieľ na:

·  klasické kachle

·  teplovzdušné kachle

·  kombinované kachle

·  krbové kachle

·  krby

·  kuchynský sporák

·  izbové (švédske) kachle
Kuchynské sporáky tvoria zvláštnu, specificky funkčnú skupinu, do ktorej patrí i kachľový sporák a stolový sporáčik, či už prenosný alebo určený pre vstavanie napr. do kuchynskej linky.

 

 


A teraz k jednotlivým typom kachieľ:


Klasické kachle (pomalé, avšak dlho trvajúce teplo)
V tomto nejrozšířenejšom type kachieľ sa zapaľuje a horí naraz zhruba 15 kg dreva (na rozdiel napr. od teplovzdušných kachieľ - o tých si povieme neskôr, kde stačí zapáliť len niekoľko polien), pričom trvá asi jednu hodinu, než sa teplo prejaví a plášť kachieľ sa zahrejú. Teplo je potom samozrejme odovzdávané po niekoľko hodín bez ďalšieho prikladania.
Ako klasické kachle fungujú?
Ohnisko môže byť buď vyrobené dopredu (kachľová vložka) alebo - tak ako u väčšiny klasických kachieľ - vymurované zo šamotových tvaroviek či zostavené zo špeciálnych dielov. Tu horí oheň a ohrieva steny telesa. Spaliny sú vedené tzv. dymovodmi alebo ťahmi. Tieto murované kanály prebiehajú celými kachľami, ktorými musí horúci dym probehnúť, než sa konečne dostane do komína. 

 Prečo sú tieto kanály postavené z ťažkých šamotov a nie z liatiny alebo plechu?
Z jednoduchého dôvodu. Kov prijímá teplo veľmi rýchlo, ale zrovna tak rýchlo ho odovzdáva. Šamotové materiály prijímajú teplo zo spalín síce pomaly, ale akumulujú ho a potom ho pomaly, tzn. po dlhú dobu, odovzdávajú.
Neohrieva vzduch, ale telesá
Teplo, ktoré je odovzdávané z ťahov na povrch plášťa a ktoré sála do miestnosti, je celkom zvláštnym druhom tepla. I keď to znie neuveřiteľne, neohrieva toto teplo okolitý vzduch, ale predmety (telesá), na ktoré narazí. A ohrieva ich nielen na ich povrchu, ale i do hĺbky, pretože prestupuje skrz ich rovnako tak ako slnečné teplo. Preto stačí k vykurovaniu miestností relatívne nízka teplota, aby sme i napriek tomu vnímali príjemné teplo.
Čím väčšia je možnosť akumulácie, tým dlhšie zostávajú kachle teplé. 
Cyklus prikladania
V klasických kachliach sa prikladá spravidla raz za 12 hodin. Po vyhorení asi 10 až 15 kg dreva (dokiaľ z nich nezostanú iba žeravé uhlíky) sa zatvoria prikladacie dvierka, resp. mriežka prívodu vzduchu horenia alebo prípadne i klapka do komína. Ďalší cyklus horenia a prikladania prebehne až druhý deň ráno, teda približne za 10 až 12 hodin.

 

B. KRBOVÉ KACHLE

Kovové krbové kachle

Pre vykurovanie rodinných domkov sa hodia kovové krbové kachle, ktoré odovzdávajú teplo pomocou kombinácie oboch spomenutých spôsobov: ako zložkou bezprostredného sálania do priestoru pred kachlami, tak konvekciou prostrednictvom teplovodného systému a tepelných telies. Táto časť tepla môže - pri dostatečnom tepelnom výkonu kachieľ - vykúriť všetky obytné miestnosti v dome. Moderná konštrukcia takých kachieľ majú nielen vysokú účinnosť, ale i úspornú a ekologickú prevádzku. Vykuruje sa v nich prevažne kusovým drevom, prípadne drevenými briketami, peletami alebo štiepkami. Vydrží kúriť zhruba tri hodiny, pri úspornom režime dokonca až desať hodín.