DESIGNED BY JOOMLA2YOU

Úvod - čo si predstaviť pod slovom rekuperácia


Ide o zariadenie pre vetranie so spätným získávaním tepla. Tento systém pracuje na základe krížového výmeníka tepla, ktorý tým, že z odvádzaného vzduchu odčerpává teplo a odovzdáva ho do čerstvého vzduchu privádzaného zvonku do interiéru, minimalizuje tepelné straty, ktoré by vznikali pri potrebe čerstvý vzduch ohrievať. Nevzniká teda efekt okamžitého ochladenia v miestnosti ako v prípade "klasického" vetrania oknami.

Systém je naviac vybavený špeciálnymi filtrami, ktoré dokážu zachytiť prach, nečistoty a peľ, ktoré by do interiéru mohli vniknúť oknami, preto je hlavne vhodný pre alergikov.
Potrebné celkové množstvo privádzaného a odvádzaného vzduchu, teda stupeň účinnosti zariadenia, je regulované mechanickým či automatickým preraďovačom. Cez deň sa čistý vzduch privádza zvýšeným množstvom do obytných miestností, cez noc naopak do spální. v priebehu varenia je možné nastavením zvýšiť odčerpávanie vzduchu z kuchyne až na dvojnásobok. Tým, že toto zariadenie dokáže v priebehu hodiny vymeniť až polovicu celkového množstva vzduchu v miestnosti pri zachovaní pôvodného tepla až  90 percent, znižuje sa nielen energetická strata a náklady na vykurovanie, ale podstatne tiež klesá množstvo roztočov a zárodočných buniek.

 

 

 

Systém teplovzdušného vykurovania a vetrania, rešpektujúcí najnovšie poznatky v oblasti úspor energie a vnútornej mikroklímy, si nacháza stále viac priaznivcov nielen medzi stavebníkmi, ale i medzi architektami, projektantami a vôbec všetkými zastáncami tzv. zdravého a na energiu nenáročného bývania.

Môžeme ponúknuť špecializované vetracie jednotky spoločnosti Atrea s.r.o. - ide napríklad o

 jednotky DUPLEX 185 až 600 a DUPLEX EC.

V roku 2003 boli predstavené nové jednotky rady DUPLEX RB a rozšírené tak použitie systému i na teplovzdušné vykurovanie pasívnych rodinných domov a predovšetkým nízkoenergetických bytových objektov.
Ako neodeliteľnú súčasť systémov teplovzdušného vykurovania ucelenú zostavu pre rozvod vzduchu po dome alebo byte ponúkame tiež:

?       Podlahové a nástenné mriežky s reguláciou
Široký sortiment rôznych podlahových a nástenných mriežok pre vyústenie vzduchovodov.

?       Rozvody vzduchu
Špeciálne ploché vzduchovody pre podlahový rozvod vzduchu vrátane tvaroviek, prechodov, rozvodných komôr, kruhového potrubia, tlmiče, tvarovky, vyústky, protidašťové žalúzie.

 

?       Kruhové potrubie
Kompletný sortiment kruhového potrubia.