DESIGNED BY JOOMLA2YOU

Dosky Fermacell

Originálny materiál

Mimoriadna kvalita FERMACELLu se osvedčuje pri suchej výstavbe už roky. Homogénna štruktúra dosiek a armovanie vláknami vedú k tomu, že FERMACELL je veľmi stabilný, znesie extrémne zaťaženie a je univerzálne použiteľný. FERMACELL je súčasne stavebnou i protipožiarnou doskou a doskou do vlhkých miestností. To zjednodušuje plánovanie a logistiku u zákazníka a prináša ďalšie výhody z hľadiska času a nákladov. Vysoká miera protipožiarnej ochrany a zvukovej izolácie FERMACELLových konštrukcií a vysoké mechanické nároky, ktoré na nich možno klásť, dávajú potrebnú istotu a presviedčajú architektov, projektantov a investorov. Sádrovláknité dosky FERMACELL môžu byť upevňované sponkami alebo skrutkami až približne 1 cm od hrany bez toho, aby sa odlomili. Vysoká pevnosť sa prejavuje ako jasná prednosť FERMACELLu i u stien, zaťažených rôznymi bremenami. Závesné skrinky, police atď. je možné pevne uchytiť i bez spojenia so spodnou nosnou konštrukciou. Jedna skrutka s dutinovou hmoždinkou v doske FERMACELL o hrúbke 12,5 mm unesie zaťaženie 50 kg.

Pevnostné vlastnosti FERMACELLu umožňujú dokonca použitie týchto sádrovláknitých dosiek ako nehorľavých nosných materiálov pre dýhy a iné materiály pre povrchovú úpravu. Ide o náročnú alternatívu, ktorej konštrukcia dosahuje okrem vysokej protihlukovej izolácii i požadovanú bezpečnosť z hľadiska protipožiarnej ochrany. Tieto, pre praktické použitie výhodné konštrukcie stien, stropov a podláh vedú v spojení s optimálnou technikou spracovania k úspore nákladov. Bezproblémové vytmelenie deliacich špár bez vystužovacej pásky predstavuje úsporu materiálu a času. Použitím špárovacieho lepidla FERMACELL dochádza k ďalšej úspore práce. Špárovacie lepidlo FERMACELL lepí a špáruje zároveň. Lepené špáry i bez ich podloženia neznižujú pevnosť dosiek. FERMACELL je okrem toho už vo výrobnom závodu ošetrený základovou vrstvou a môže sa preto hneď natierať, tapetovať alebo na neho môžu byť nalepené obklady. Miestnosti sú rýchle pripravené k nasťahovaniu, celkové prevedenie je hospodárnejšie.

FERMACELL dosky na výšku miestností pre hospodárne montované steny

Viac istoty a stability, lepšia zvuková izolácia, lepšia ochrana proti požiaru. Triedy požiarnej odolnosti od 30 do 120 minút a hodnoty vzduchovej neprezvučnosti až do Rw,R 64 dB. Oblasťou použitia veľkorozmerných dosiek FERMACELL sú predovšetkým montované steny s oceľovou alebo drevenou nosnou konštrukciou vo verejných budovách, hoteloch, v obytných a priemyslových stavbách, v nemocniciach, školách atď. Čo sa týka požiarnej ochrany (ČSN 73 08 51 a ČSN 73 08 56), pevnosti (DIN 4103) a ochrany proti hluku (DIN 4109), montované steny FERMACELL prekračujú podstatne požiadavky noriem a stavebných predpisov. Tým poskytujú najvyššiu mieru bezpečnosti bez toho, aby sa to prejavilo na hospodárnosti. 

Ľahká manipulácia, hospodárnosť, stabilita

Malé dosky FERMACELL majú praktický formát 150 x 100 cm o hrúbke 10 mm. Váha dosky je len cca 17 kg. Tento ľahko prepravovateľný formát sa osvedčil hlavne pri stropných podhľadoch, pri stavbe podkrovných miestností, pri modernizácii starých budov a na stavbách, kde miestne pomery komplikujú použitie väčších dosiek. Problémy nevznikajú ani na úzkych schodiskách. Malými doskami FERMACELL možno bez problémov obkladať stropy a šikmé strešné plochy, nepravidelné kúty a medzisteny. Panely a drevené obloženie upevnené na FERMACELLi majú stabilný, ohňovzdorný a pred prúdením vzduchu chrániaci základ bez potreby dodatočných nosných konštrukcií. S malými doskami FERMACELL je možné dosiahnuť konštrukciu s hodnotou požiarnej odolnosti od 30 do 120 minút. S malými doskami je možno takisto hospodárne postaviť deliace steny, pretože formát zodpovedá bežnej výške miestnosti. 1 x zvisle plus 1 x vodorovne = výška 2,50 m.  

FERMACELL prináša rad jasných výhod : 

 

Pre príjemnú
klímu domova
Reguluje vlhkosť,
tlmí hluk
Extrémne
stabilný
Ľahké
spracovanie
Znesie
enormnú záťaž
Fermacell je
vyrobený zo sádry a
papierových vláken,
bez ďalších spojív.
Je stavebne a
biologicky nezávadný.
Priaznivý faktor
difúzneho odporu
a dobrá zvuková
izolácia: ideálna
kombinácia pre
útulné bývanie.
Fermacell je skrz
naskrz zosilnený
 vláknami. Homogénna
štruktúra dosiek mu
tak dáva stabilitu a
odolnosť proti
mechanickej záťaži.
Narezanie,
lámanie,
rezanie, hobľovanie,
vŕtanie, frézovanie,
brúsenie.
napr. 50 kg
na hmoždinku,
napr. 30 kg
na skrutku,
háčiky na obrazy
s upevnením na klinec
od 17 kg
Jednoduché
upevnenie
Protipožiarne
dosky
Špárovanie
bez problémov
Vhodné do vlhkých
miestností
Hospodárne
lepenie špár

 

 

Na nosnú
konštrukciu pomocou
skrutiek alebo soniek,
na murivo za použitia
lepiacej malty
Fermacell. 
Už 10mm hrubé
Fermacellové
sádrovláknité dosky
dosahujú hodnoty
požiarnej odolnosti
od 30 do 120 minút.
Špárovacím tmelom
Fermacel. Bez
špeciálneho náradia,
bez vystužovacích pások.
 
Hodí sa výborne pre
miestnosti domu
s premenlivou
vlhkosťou vzduchu,
napr. do kúpeľne,
do kuchyne
Špárovacie lepidlo
Fermacell zároveň
lepí i špáruje.
Dokonca i u priečnych
špár bez podloženia
sa dosiahne plnej
pevnosti dosiek.